loader image

Afrodisias Müzesi

  /  Afrodisias Müzesi

Afrodisias Müzesi

Afrodisias Müzesi

UNESCO Dünya Miras Listesinde

Aşk ve güzellik Tanrıçası Aphrodit’e adanmış Aphrodisias, anıt yapıları çok iyi korunmuş bir antik kenttir. Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarından biri sayılan Aphrodisias, 2017’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Arkeolog Kenan Tevfik Erim’in 1961-1990 yılları arasındaki kazılarıyla gün ışığına çıkan Aphrodisias, Roma çağında Tanrıça Aphrodit kültüyle tanındı ve adını da ondan aldı. Bir başka özelliği de, civardaki zengin mermer yatakları sayesinde önemli bir heykelcilik okulunun kurulmasıdır.

Afrodisias, Roma eyaleti Asya’da özgür ve özerk bir şehirdi. En iyi koruyucu tanrıçası Afrodit’in ve mermer heykeltıraşlarının kutsal alanıyla tanınırdı. Topluluk, eski ve orta Roma imparatorluğunun altında (MS 2. yüzyılın başlarında) zenginleşti; kenti antik gözlere uygun bir şehir yapan tam bir mermer yapı seti inşa etti. Üçüncü yüzyılda, Aphrodisias, yeni bir Roma eyaletinin Karia eyaletinin başkenti, metropolü olarak seçildi ve geç antik dönemde (dördüncü-altıncı yüzyıl) klasik yaşamını ve dokusunu yaygın kentlere kadar koruyabildi. Aphrodisias M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatoru Agustus’un korumasına girerek, hala ayakta olan önemli anıtlar kazandı. MS 3. yüzyıl sonlarında da Roma İmparatorluğu’nun Karya eyaletinin önemli şehirlerinden biri oldu.

Afrodisyalılar tarihlerinde çok şanslıydılar: muhteşem bir mermer kenti ve onu süslemek için yüksek kaliteli mermer heykel ve heykel bolluğu yarattılar. Yerleşme, ortaçağ ve modern Anadolu’nun ana yollarından göreceli olarak yalıtılmasında çok şanslıydı: Bu durum nedeniyle şehir ve heykelinin benzersiz bir şekilde iyi korunmuş olması. Afrodisias, Asya’da Roma döneminin kendine özgü mermer kültürünü incelemek için en iyi yerdir.

M.Ö 5000’lere kadar giden prehistorik bir yerleşime M.Ö. 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias, başlangıçta küçük bir köydü. İlk Aphrodit’e tapınağı da bu dönemde yapıldı. M.Ö. 2. yüzyılda ızgara planlı olarak yeniden düzenlenen kent, zamanla önemli bir dini merkeze dönüştü.

6. yüzyıldan itibaren önemini kaybederken, 12. yüzyılda tamamen terkedildi.

Aphrodisias Kazılarının Önemi

Aphrodisias, antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumu ve anıtsal tapınak kapısıyla ünlüdür. 270 metrelik stadyumun çevresinde 30 bin kişilik oturma alanı bulunuyor. M.S. 500’de kiliseye çevrilen Aphrodit’e Tapınağı da görkemini koruyor. Yedi bin kişilik beyaz mermer tiyatro da görülmeye değer.

Ören yeriyle iç içe, ender müzelerden biri olan antik şehir girişindeki Afrodisias Müzesi’ndeyse, kazılarda çıkan eserler sergileniyor. Müzenin en zengin koleksiyonuysa Geç Helenistik dönemden Erken Bizans’a kadar süren Afrodisias Heykeltıraşlık Okulu’nun heykel ve kabartmalarıyla lahitlerden oluşuyor.

Aphrodisias Kazılarının Önemi

Aphrodisias’ın kazılmış anıtları ve bunlara ait heykeller ve yazılı metinler, eski bir şehrin sosyal tarihini ve görsel kültürünü olağandışı ayrıntılarıyla belgelemektedir. Aphrodisias, Yunan ve Roma kimliği arasındaki etkileşim, imparatorluğun işleyişi, dinsel çatışma ve barınma ve antik çağlardan Orta Çağ’a geçiş gibi daha büyük meselelere ışık tutar. Antik dünyayı anlamamız için büyük bir fark yaratıyor.

Adres: Geyre Kasabası | Karacasu Merkez, Karacasu, Türkiye

Telefon: 02564488086

E posta: afrodisyasmuzesi@kultur.gov.tr

Ulaşım: Karacasu İlçesinden özel aracınız ya da taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz

Giriş:

AçılışSaati:08:30
Kapanış Saati: 16:15 / Yaz Saati: 19:30

Ücret: 24 TL

Benzer İçerikler

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!