loader image

Aydın Arkeoloji Müzesi

  /  Aydın Arkeoloji Müzesi

Aydın Arkeoloji Müzesi

Herodot derki;

“İonialılar kentlerini yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurulmuş kentler olarak nitelendirmişlerdir. Ne daha kuzeydeki bölgeler ne daha güneyde kalanlar ile bir tutulamaz. Hatta ne doğusu ne batısı kimisi soğuk ve ıslak kimisi sıcak ve kurak olur

İşte bu eşsiz coğrafyada yaşayıp gelişen kültürlere ait bir grup eser zamanın Halkevinde koruma altına alınmış ve Aydın Müzesinin çekirdeğini oluşturmuştur.

Aydın İli sınırları içerisinde yapılan bilimsel kazılar sonucu açığa çıkan Arkeolojik kültürel mirasın sergilenmesine yönelik olarak planlanan Aydın Arkeoloji Müzesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde 15 bin 769 metrekare alan üzerinde çağdaş bir müzecilik anlayışı ile kurulmuştur. Teşhir salonları, depolar, laboratuvarlar, kütüphane, çocuk etkinlik bölümü, konferans salonu ve geçici sergileme alanları ile diğer hizmet birimlerinin yer aldığı yapı Bodrum + Zemin + Bir kat olarak inşa edilmiştir. 

Bahçe düzenlemesinde asma-germe mebran sistemle gölgelemeler yapılmış açık sergileme alanları oluşturulmuştur. Aydın Arkeoloji Müzesi sorumluluk alanında bulunan Tralleis, Magnesia, Alabanda, Nysa Arkaik Panionion, Kadıkalesi(Anaia) Tepecik höyük Kazılarında bulunan eserlerin sergilenmesi esas alınarak planlanan teşhirde yine bölgemizde bulunan Alinda, Amyzon, Piginda, Harpasa, Mastaura, Akharaka, Pygale, Orthosia gibi antik kentlere ait eserler ile müze tarafından yapılan kurtarma kazılarında elde edilen eserlere de yer verilmiştir. Bahçe teşhirinde ise müze sorumluluk alanında bulunan antik kentlerden gelen taş eserler sergilenmektedir.

Aydın Arkeoloji Müzesinin girişinde ziyaretçileri şu dörtlük karşılamaktadır;

Yaşadığın müddetçe dertsiz tasasız ol

Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme

Hayat çok kısa

Ve zaman her şeye gebedir.

Tralleis’li Seikilios’un sağlığında kendisi için yaptırdığı mezar taşına yazdırdığı ve daha sonra 6/8 lik nota ölçüleriyle ezgiye dönüştürülen yaklaşık 2000 yıllık dünyanın en eski yazılı şiiridir.

Tepecik Höyük Bölümü

Geç kalkolitik, Eski Orta ve Geç Tunç Dönemlerine ait pişmiş topraktan yapılmış idoller kemik aletler, taş baltalar, çakmak taşı ve obsidyenden yapılmış ok uçları kesici ve delici aletler ile Geç Tunç Çağına tarihlendirilen üzerinde Hitit hiyegrolif işaretleri bulunan pişmiş toprak mühür baskıları yer almaktadır. Bu mühür baskıları Hititlerin Batı Anadolu’daki varlığını ve etkisini ortaya koyması açısından önemlidir.

Kadıkalesi (Anaia) Bölümü

Aydın İli, Kuşadası İlçesinde bir höyük üzerinde yer alan Kadıkalesi kazılarında elde edilen buluntuların yer aldığı vitrinlerde prehistorik döneme ait pişmiş toprak kaplar, taş baltalar ağırşakların yanı sıra çok önemli bir buluntu olan bronz Hitit heykelciği özel bir vitrin içerisinde sergilemektedir. Ayrıca 12. ve 13 yüzyıllara ait sırlı ve bezemeli seramikler çeşitli takılar, bıçak sapları, kemer tokası, fildişi martir (din şehidi) fildişinden yapılmış azize kabartmaları sergilenmektedir. Ayrıca Bizans dönemine ait kurşun mühür baskıları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır.

Alabanda Salonu

Aydın İli, Çine İlçesi, Alabanda Antik Kenti kazılarında elde edilen çeşitli dönemlere ait pişmiş toprak seramik örnekleri, kandiller, cam eserler, altın taçlar, diademler ve çeşitli takılar sergilenmektedir. Ayrıca Roma imparatoru Augustus heykeli, Ante başlıkları Alabandanın önemli eserlerini oluşturmaktadır.

Tralleis Salonu

Aydın Merkez Tralleis kazılarında elde edilen buluntuların sergilendiği bu salonda Helenistik ve Roma dönemine ait Tralleis heykeltıraşlığının en güzel örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca pişmiş topraktan yapılmış seramik örnekleri, kandiller rytonlar, koku şişeleri, cam eserler altın diademler, yüzükler, küpeler ve çeşitli takı örneklerinin yanı sıra pişmiş topraktan yapılmış çocuk oyuncakları sergilenmektedir.

Yine hellenistik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış boyalı Eros heykelcikleri ve üzerinde Reankarnasyon (yeniden doğuş) sahnesi bulunan kremasyon kabı müzenin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Eser üzerindeki bezeme kuşağında sırasıyla kader tanrıçaları moiralar, ölen kişinin ruhu, yer altı ülkesinin tanrısı Hades, yargıçlar ve yer altı ülkesinin bekçisi üç başlı köpek kerbaros tasvir edilmiştir.

Magnesia Salonu

Aydın İli, Germencik İlçesi, sınırları içerisinde bulunan Magnesia (Menderes Magnesiası) antik kenti kazılarında bulunan pişmiş topraktan yapılmış kap örnekleri, kandiller, figürünler, çeşitli heykeltıraşlık örnekleri, yüzük taşları, takı örnekleri, kemik ve fildişinden yapılmış eserler sergilenmektedir.

Ayrıca Magnesia çarşı bazilikasında bulunan ve Homerosun Odysseasında geçen Skylla efsanesinin görselleştirildiği Skylla Başlıkları, Apollon Heykeli ve Metrodoros Hermesi öne çıkan eserlerdir.

Nysa Salonu

Aydın İli, Sultanhisar ilçesi, Nysa Antik Kenti kazılarında bulunan Roma Dönemine ait mermer büstler, başlar, Nysa Tiyatrosu sahne binasına ait heykeller, kabartmalı steller, Yunuslu Çocuk Heykeli, gibi heykeltıraşlık eserleri sergilenmektedir.

Mozaik Salonu

Mozaik salonunda Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Orthosia Antik Kentinden sökülerek müzeye getirilen mozaik sergilenmektedir. Mozaik M.Ö. 2.yüzyıla tarihlenen bir roma villasına ait taban mozaiğidir. Mozaik dört ana pano ve etrafındaki bordürlerden oluşmaktadır.

Bordürlerde çeşitli hayvan figürleri ve geometrik motifler bulunmaktadır. Ayrıca Orthosia mozaiği üzerindeki gladyatör figürleri esas alınarak interaktif “Gladyatör Dövüşleri Sahnesi uygulaması yapılmıştır.

Taş Eserler Salonu

Taş eserler salonunda Aydın çevresinde bulunan Antik Kentler ve yerleşim yerlerinden meydana gelen çeşitli dönemlere ait heykeller kabartmalar, büstler, başlar, sunaklar ile ölü gömme adetleri ile ilgili müze koleksiyonu içerisinde önemli yeri olan Lahitler, Ostotekler, mezar stelleri sergilenmektedir.

Ayrıca çobanların ve sürülerin koruyucu tanrısı Pan şeytani gülüşüyle müzenin öne çıkan eserlerindendir.

Sikke Bölümü

Kronolojik bir sergileme yapılan sikke bölümünde yer alan vitrinlerde Lidya Dönemi, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler sergilenmektedir. Ayrıca müzenin sorumluluk alanında bulunan antik kentlere ait şehir sikkelerinin yanı sıra dört ayrı define sergilemesi yapılmıştır. Defineler içerisinde M:S: 40–270 yılları arasındaki 29 imparator ve 9 imparatoriçeye ait gümüş sikkelerden oluşan Kızıldere Roma Toplu Buluntusu nadir bir koleksiyon olarak öne çıkmaktadır. Sikke bölümünde görsel olarak antik dönemde sikke basım tekniği mankenlerle canlandırılmıştır.

Kurtarma Kazıları Bölümü

Bu bölümde müze tarafından yapılan üç adet mezar kurtarma kazısından elde edilen eserler sergilenmektedir.

Aydın Arkeoloji Müzesi giriş bölümünde toplu olarak müzeyi ziyaret eden gruplara 15 dakikalık müze ve örenyerleri ile ilgili sunumun yanı sıra, müze teşhir salonlarında bulunan televizyon ekranlarından 5 dakikalık kısa tanıtımlar yapılmaktadır. Sergilenen unik eserlerden bir kısmının üç boyutlu görüntülerinin izlenmesine ve kısa bilgi edinilmesini sağlayan interaktif tanıtım uygulaması ile çağdaş ve modern müze konumundadır.

 

 

Adres: Ilıcabaşı, Müze Blv. No:4, 09010 Efeler/Aydın

Telefon : (0256) 225 22 59

E posta: bilgi@aydinkulturturizm.gov.tr

Ulaşım: Şehit merkezinden 12-4 numara şehir içi otobüsleri.

Giriş:

AçılışSaati:08:30
Kapanış Saati: 16:15 / Yaz saati: 19:30

Ücret: 12 TL

Benzer İçerikler

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!