Cihanoğlu Kulesi

Cihanoğlu Kulesi

 

Koçarlı’nın merkezinde yer alan Cihanoğlu Kulesi, Batı Anadolu’da bulunan ve günümüze sağlam gelebilmiş ender kulelerden biri.

İlk bakışta bir Orta Çağ şatosunu anımsatan yapı, taş ve tuğla malzeme ile bodrum kat üzerine eklemelerle dört kat halinde inşa edilmiş. Kulenin girişi, birinci katın batı cephesinde yer almakta. Kulenin hamamına ayrılan bu katta, soyunma kısmı sonradan yıkılmış. Birinci katın kuzeybatı köşesindeki merdivenlerle ikinci kata ulaşılıyor. İkinci kat, iki oda ve teras kısmından ibaret. Duvarları mazgal açıklıklarla hareketlendirilen bu katın güney yönündeki kısmı, alçı ocağı ile bir kış odası şeklinde düzenlenmiş. Batı yönündeki mekân ise yaz odası olarak düşünülmüş. Kulenin üçüncü katında, güneyde bir adet oda yer alıyor. Söz konusu katın batısındaki bölümünün üzeri ise sonradan kapatılarak savunmaya yönelik bir mekân elde edilmiş. Üçüncü katın güneydoğu yönündeki merdivenle savunma kuleleri bulunan gözetleme terasına ulaşılmakta.

Çeşitli kaynaklarda Cihanoğulları'na ait olduğu belirtilen kulenin konağının 1948 yılındaki yangınla yok olduğu, kulenin eklemelerinin 19. yüzyıl başlarında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yapı, mimari özellikleri itibarıyla 18. yüzyıla tarihlendiriliyor.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Benzer İçerikler