Merkez/Efeler

İlçemizdeki en eski yerleşim izlerine, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içinde bulunan Deştepe Höyüğü’nde rastlanmış olup, geçmişi MÖ 4 bin 500 yıl öncesine uzanmakta.

 

Üç kemerli yapısından dolayı halk arasında ‘3 gözler’ olarak bilinen bu anıtsal yapı, aslında antik bir spor okulunun kapısı… MÖ 8. yüzyıl dolaylarında Trakya’dan göç eden Tiral Kabileleri tarafından kurulan Tralleis, MÖ 192 yılında Romalıların hâkimiyetine girmiş. 395 yılına kadar Romalıların yönetimi altında kalan kentin kaderi, Türklerin gelişi ile birlikte değişmiş.

14. yüzyılın ilk çeyreğinde Aydınoğulları Beyliği'nin yönetimine geçen bölge, Osmanlı döneminde Aydın Güzelhisar'ı adıyla anılmış.

Geçmişin köklü kültürel mirasını günümüze taşıyan camiler, köprüler, surlar, hamamlar, çeşmeler ve konaklarla bezeli olan ilçemizde, dikkat çekici geleneklerden biri de han kültürü. Sivri kemerli girişi, geniş iç avlusu, ahşap örtülü odaları, ocakları ve dolap nişleriyle yüksek bir estetik anlayışı işaret eden Zincirli Han, günümüzden yaklaşık üç asır önce ilçemizdeki yaşam biçimi konusunda fikir veriyor bizlere.

Tıpkı ilçemizde bulunan Thales Matematik Müzesi gibi… Türkiye’nin ilk ve tek matematik müzesi, modern felsefenin ve bilimin öncüsü isimlerinden biri olan hemşehrimiz Thales’ten alıyor, ilhamını… İşte Efeler’in ışıltısının sırrı tam da burada gizli. Geçmişten aldığı güçle geleceğe umutla bakmak

 

Benzer İçerikler