Daha Fazlası

Kırmızı Minareli Camii (Ahmed Şemsi Paşa Camii, Ağaçarası Camii)

 

Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Minaresinin renginden dolayı halk arasında Kırmızı Minareli Camii ismiyle anılır. Üzeri tek kubbeyle örtülen kare planlı bir harim ile kuzeyindeki üç birimli son cemaat yeri ve kuzey batısındaki minareden ibarettir. Taş ve tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Ahmed Şemsi Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılmıştır.

 

Şehir Surları


Aydın’da savunma amaçlı yapılan eserlerden yalnızca Veysipaşa Mahallesi’nde, Adliye Sarayı’nın doğusu, Tabakhane deresinin batısında kalan surlar, günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey - güney ve doğu - batı doğrultularında eğimli bir arazi üzerinde yer alan surların yapımında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kent Belleği ve Araştırma Merkezi


Macar ustalar tarafından 1925-1927 yılları arasında Bosnalı Konağı olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 30 yıl metruk halde kaldıktan sonra 2015 yılında kamulaştırılıp restore edilerek, Kent Belleği ve Araştırma Merkezi olarak 2018 yılında vatandaşların hizmetine sunulmuştur.
İlçemize değer katan bu özel mekân, 6 bin sayfa belge, 2 bin 300 fotoğraf, 13 video görüntü ile Aydın’ın tarihinin, dijital ortamda gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktadır.


Tabakhane Hamamı
Ramazanpaşa Mahallesi’nde yer alan eser, Efeler ilçesindeki en eski hamamdır. 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başlarına tarihlenen eserin inşasında moloz taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Kubbe ile örtüldüğü anlaşılan soğukluğun kuzeyindeki girişten sıcaklığa geçilir. Eyvanların üzeri sivri kemerli tonozlarla, köşelerdeki halvet hücrelerinin üzeri kubbe ile örtülüdür. Girişi, batıdaki eyvanın içinden verilen güneybatısındaki hücrenin üzeri de bir kubbe ile kapatılmıştır. Halvetlerin üzeri kubbelidir. Su deposu ve külhanı kuzey cephesinde bulunmaktadır.

 


Tabakhane Köprüsü
Zafer Mahallesi’nde Tabakhane deresi üzerinde yer alan tarihi köprü, kesme taştan tek göz halinde inşa edilmiştir. Günümüzde üzerinden trafik akışı sürdürülmektedir. İnşa kitabesi olmayan eser, mimari ve süsleme özellikleri bakımından 14. ve 15. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

 

Benzer İçerikler