Bozdoğan

 Doğayı ve Tarihi Buluşturan Bozdoğan

Bozdoğan'ın yazılı olan tarihi, 13. yüzyılda başlar. Bu yıllarda Anadolu'nun bazı bölgelerini ele geçirmeye başlayan Selçuklu Boyları, 14. yüzyılda bölgeyi Bizanslılardan almışlar. Bozdoğan, Aydınoğulları Beyliği tarafından kasaba haline getirilmiş ve askerî amaçla geliştirilmiştir. Daha sonra Aydınoğulları Beyi İsa Bey'in Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt'a itaatini bildirmesi üzerine Bozdoğan, 1390 yılında “beylikle” birlikte Osmanlı yönetimine bağlanmıştır.    

Osmanlı döneminde, Tanzimat’tan sonra yapılan İdari düzenleme ile Bozdoğan, 1879 yılında kaza olmuştur. 1919 yılı bahar aylarında, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin elinde kalan son Anadolu toprakları da sömürgeci devletler tarafından işgale uğramıştı. Aydın çevresi, Yunan ve İtalyanlar tarafından kuşatılmıştı. 27 Mayıs 1919 tarihinde Aydın'ı işgal eden Yunan birlikleri, Umurlu, Sultanhisar, Köşk ve Atça'ya kadar ilerledi. 4 Haziran'da Nazilli işgal edildi. İlçemiz Bozdoğan ise ne Yunan ne de İtalyanlar tarafından işgal edilmedi. Ancak yörenin kendi özelliği olan zeybek geleneği ve efelik kurumu, düşman işgallerine karşı ilk direnişlerini göstererek, Kuvayi Milliye ruhunun çekirdeğini meydana getirmiştir. Yöremizin ünlü efeleri Yörük Ali ve Demirci Mehmet, işgale uğramamış Bozdoğan çevresini merkez olarak kullanmıştır. Kahraman efelerimiz, milis güçlerini toparlayarak çeşitli cephe ve bölgelerde ilk ulusal direnişi vermişlerdir.


 

Benzer İçerikler