loader image

Bozdoğan

  /  Bozdoğan

Bozdoğan

 Doğayı ve Tarihi Buluşturan Bozdoğan

Bozdoğan’ın eski bir yerleşin birimi olduğu, ilçenin idari sınırları içerisinde bulunan Yunan, Selçuk ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kalıntı ve halen yaşayan eserlerden anlaşılmaktadır. Yapılan kazılarda Kavaklı köyü yakınlarında Arya Devleti’ne (Bergasa) ait bir yerleşimin, Yazıkent ve Koyuncular köyü civarında ise Neopolis şehrinin kalıntılarına rastlanmıştır.

Körteke Mahallesi’ndeki Körteke Kalesi’nin Rola, Örtülü ve Konaklı köylerindeki tarihi sarnıçları ile Kemer Köprüsü’nün de Selçuklu yapıtları olduğu bilinmektedir.

İlçe Merkezindeki Çarşı, Pabuşçuoğlu, Baltacıoğlu ve Hıdırbaba Camiileri ile Mermer Köprü ve çeşitli höyükler, Osmanlı eserleri olarak halen yaşamaktadır.

 

Bozdoğan’ın yazılı olan tarihi, 13. yüzyılda başlar. Bu yıllarda Anadolu’nun bazı bölgelerini ele geçirmeye başlayan Selçuklu Boyları, 14. yüzyılda bölgeyi Bizanslılardan almışlar. Bozdoğan, Aydınoğulları Beyliği tarafından kasaba haline getirilmiş ve askerî amaçla geliştirilmiştir. Daha sonra Aydınoğulları Beyi İsa Bey’in Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt’a itaatini bildirmesi üzerine Bozdoğan, 1390 yılında “beylikle” birlikte Osmanlı yönetimine bağlanmıştır.

Osmanlı döneminde, Tanzimat’tan sonra yapılan İdari düzenleme ile Bozdoğan, 1879 yılında kaza olmuştur. 1919 yılı bahar aylarında, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin elinde kalan son Anadolu toprakları da sömürgeci devletler tarafından işgale uğramıştı. Aydın çevresi, Yunan ve İtalyanlar tarafından kuşatılmıştı. 27 Mayıs 1919 tarihinde Aydın’ı işgal eden Yunan birlikleri, Umurlu, Sultanhisar, Köşk ve Atça’ya kadar ilerledi. 4 Haziran’da Nazilli işgal edildi. İlçemiz Bozdoğan ise ne Yunan ne de İtalyanlar tarafından işgal edilmedi. Ancak yörenin kendi özelliği olan zeybek geleneği ve efelik kurumu, düşman işgallerine karşı ilk direnişlerini göstererek, Kuvayi Milliye ruhunun çekirdeğini meydana getirmiştir. Yöremizin ünlü efeleri Yörük Ali ve Demirci Mehmet, işgale uğramamış Bozdoğan çevresini merkez olarak kullanmıştır. Kahraman efelerimiz, milis güçlerini toparlayarak çeşitli cephe ve bölgelerde ilk ulusal direnişi vermişlerdir.

İlçelerimiz

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!