loader image

Köşk

  /  Köşk

Köşk

Birçok uygarlığın izlerini taşıyan Köşk’ ün tarihi, Hititlere kadar uzanmaktadır. Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde “Cimşit’in tahtı Köşk’te idi.” diye yazıyor. Anadolu üzerine derinlikli bilgileriyle dikkat çeken William John Hamilton’ın “Küçük Asya” adlı kitabındaki 1530 tarihli haritada ise ilçenin adı Köşk olarak geçmekte.

 

CİMŞİT’İN TAHTI’NDAN GÜNÜMÜZE


Aydın şehir merkezine sadece 18 km uzaklıkta bulunan Köşk ilçesi hakkındaki bilgilere, Menderes Nehri’ne yakın kısımlardan tepelere kadar çok geniş bir alanda yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda ulaşılmaktadır. Bazı taşlar ve kayalar üzerinde ortaya çıkan resim ve yazılara göre Köşk’ ün tarihi, Hititlere kadar uzanmaktadır. Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde “Cimşit’in tahtı Köşk’te idi.” diye yazıyor. Yine aynı eserde, yöre 1653 yılındaki deprem sonucu göçtüğü için halk arasında “Göçük” dendiği ve bu kelimenin zaman içinde Köşk haline geldiği belirtiliyor. Anadolu üzerine derinlikli bilgileriyle dikkat çeken William John Hamilton’ın “Küçük Asya” adlı kitabındaki 1530 tarihli haritada ise ilçenin adı Köşk olarak geçmekte.

UYGARLIKLAR GEÇİDİ


Araştırmalara göre birçok uygarlığın izlerini taşıyan Köşk, sırasıyla Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, daha sonra da Selçukluların ve Osmanlıların egemenliğine girmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında en çetin, en acımasız olayların yaşandığı bölge, efe ve zeybeklerin üstün gayretleri ve vatanperverlikleri sayesinde 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Bu nedenle 6 Eylül, Köşk’ ün “Kurtuluş Günü” olarak çeşitli törenlerle kutlanmaktadır. Yörenin tarihi ile ilgili ilk bilgiler, Hititlerin bırakmış oldukları höyük ve mağaradaki kalıntılar ile kralların yıllıklarından elde edilmektedir.

 


BİN YILLIK TÜRK YURDU


Köşk ve çevresi, 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Bizans idaresi altında kalmış, Selçukluların Anadolu’daki etkili akınları başlayıncaya kadar devam etmiştir. 11. yüzyılda Ege kıyılarını ele geçiren Aydınoğulları, bölgeyi kontrol altına almışlar. Yöre zaman içinde Haçlılar ile Türkler arasında el değiştirmişse de ilk Türk Amirali Çaka Bey’in de yardımlarıyla Anadolu Selçukluları bölgeyi tekrar fethetmiştir (1176-1177). Anadolu Selçuklu hâkimiyetinin zayıflamasıyla bölgede Menteşe ve Germiyan Beylikleri kurulmuştur. Germiyanoğulları Hükümdarı Yakup Bey, Aydınoğlu Mehmet Bey’i bölgeye göndermiştir. 1307’de Birgi’yi ele geçiren Mehmet Bey, Birgi Bey’in kızıyla evlenerek, onun askerleri ve topraklarıyla Aydınoğullarına katılmasını sağlamıştır. Oğlu Süleyman Şah’ın Menteş Bey’in kızı ile evlenmesiyle de Köşk ile birlikte Karacasu, Bozdoğan, Atça, Sultanhisar, Umurlu ve yöresi, Aydınoğlu Mehmet Bey’in hâkimiyetine geçmiştir. Tarih boyunca birçok kez el değiştiren yörede bulunan Köşk, 9 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilen kanun ile ilçe olmuştur.

İlçelerimiz

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!