loader image

Şemsi Paşa Camii

  /  Şemsi Paşa Camii

Şemsi Paşa Camii

KÖŞK

Şemsi Paşa Camii

 

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Köşk ilçesi sınırları içinde Osmanlı döneminden günümüze kadar gelebilmiş önemli eserlerden biridir. Cami, tuğladan kare planlı olarak yapılmış, üzeri tek kubbe ile örtülmüştür. Caminin kubbeye geçiş trompları mukarnaslıdır. Duvarlar sıvalı olup, kubbe ve son cemaat yerinin üzeri de kiremitle kaplıdır. Ana kubbenin örtüsüne, kiremit dizileriyle sekizgen bir şekil verilmiş ve böylece kasnak ile birlikte estetik bir görünüm sağlanmıştır. Yapı iki kademe halinde olup, birinci kademesi kare, ikinci kademesi de sekizgen kasnaklı ve kubbelidir. Minaresi, kare bir kaide üzerine yuvarlak olarak yapılmıştır.

Benzer İçerikler

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!