loader image

Uygarlıklar Vadisi

  /  Uygarlıklar Vadisi

Uygarlıklar Vadisi

Yaşama uygun iklim koşulları ve bereketli topraklarıyla “Uygarlıklar Vadisi” olarak bilinen Büyük Menderes Havzası’nda bulunan Aydın, kültür ve tabiat varlıklarıyla bir açık hava müzesi görünümüyle bugün Türkiye’nin önemli illeri arasında bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre Aydın’ın bilinen tarihi M.Ö. 4500 yıllarına kadar gidiyor. Argoslu ve Trakyalı kavimlerce kurulan ve tarihte pek çok medeniyetin merkezi olmuş Aydın’ın ilk tarihi bilgilerine Hitit kaynaklarında rastladığı açıklanmış.

Çeşitli kavimler ve medeniyetlerin arasında sık sık el değiştiren ve Roma İmparatoru Neron döneminin sonuna kadar “Ceasarec” adıyla anılan Aydın, M.S. 1.yüzyılda “Tralleis” adıyla anılmaya başladı. M.Ö. 84’de tekrar Roma’ya bağlanan kent, M.Ö. 26’da şiddetli bir depremden hasar gördü. İmparator Augustus’un yardımıyla onarıldı. İsmi Caesarea olarak değiştirildi. Bölgede başta Tralleis olmak üzere, Aphrodisias, Miletos, Alinda, Alabanda, Nysa, Magnesia, Amyzon, Panionion, Neopolis, Mastaura, Antiokya, Gerga, Akharaka, Harpasa, Piginda, Orthosia, Phygela gibi önemli Antik Kentler kurulmuştur. Bizans egemenliğindeyken piskoposluk merkezi olan kent 12.yüzyılda Türklerin eline geçti.

Türkler, daha sonra bulunduğu mevki ve yaşama koşullarının güzelliğiyle kentin adını Güzelhisar olarak değiştiriyorlar. Daha sonra Aydınoğulları idaresine geçen kent, zamanla Aydın olarak anılarak günümüze kadar bu ismi koruyor.

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!