Külliyeler

Cihanoğlu Külliyesi

 

İl merkezinde bulunan; cami, medrese, türbe, sebil ve bir çeşmeden oluşan külliye 1756-57 yıllarında, Aydın/Koçarlı-Nazilli yöresinde yaşamış bir sülâle olan Cihanoğulları’ndan Müderris Abdülaziz Efendi (1736-1783) tarafından kurulmuştur. Tasarımında klasik Osmanlı mimarisinin üslûbu hâkim bulunmakla birlikte cami ve şadırvandaki süslemeleriyle 18. yy.’nin sonlarına doğru Osmanlı mimarisine egemen olan barok üslubu etkileri de taşıyan bir külliyedir.

 

          

 

Cami, eğimli arazi nedeniyle iki kat halinde inşa edilmiştir. Alt kat depo, çilehane vb amaçlarla kullanılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli camiler grubuna giren eserin kuzey yönünde son cemaat yeri bulunur. Mermer şadırvanı ve harimindeki süslemeleri ile Barok üslubun Batı Anadolu’da uygulandığı en önemli örneklerden birisidir. U planlı medresesinin ocak bacaları farklı uygulamaları ile estetiği ortaya koyar. Çeşme ve sebili de cami gibi Barok karakterli süslemeleriyle dikkat çekicidir.

 

      

 

 

Yunan işgali sırasında büyük ölçüde tahribata uğrayan külliye 1950’lere kadar kullanılamaz halde kalmış, bu tarihten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilerek 1954 yılında hizmete sunulmuştur.

 

  

 

 

Nasuhpaşa Külliyesi

 

Aydın ili merkezinde, Köprülü Mahallesinde yer alan; medrese, mescit han/hamamdan meydana gelen külliye, Nasuh Paşa tarafından (1708) inşa ettirilmiştir. Külliyenin kurucusu Osman Paşa’dan dolayı Osmanoğlu diye tanınmıştır. Aydın muhassıllığı (vergi memurluğu), Şam valiliği, Karaman beylerbeyliği görevlerinde bulunmuş, daha sonra bağımsız bir beylik kuracağı şüphesiyle idam edilmiştir.

 

 

 

Külliyedeki yapılardan yalnızca han ve medrese kapıları üzerindeki kitabeler günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir. Medreseye ait kitabede herhangi bir tarih yer almazken hana ait kitabedeyse Hicri 1120 (miladi 1708) tarihi yazılıdır. Külliyenin vakfiyesinde de aynı tarih bulunmakla mimarı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Osmanlı Dönemi’nin şehir içi bahçeli hanlar grubunda olan han günümüzde restoran ve otel olarak kullanılıyorken medrese bölümü ise yurt olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer İçerikler