Daha Fazlası

Osmanlı Yadigârı; Dokuzun Hamamı


Nazilli’ye bağlı Altıntaş Mahallesi’nde, Koca Camii'nin doğusunda sokak içindeki hamam, Nazilli'de Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen tek hamam örneği.

Günümüze ulaşan bölümü 18. yüzyıla tarihlendirilen yapı, yörede Dokuzun Hamamı olarak adlandırılıyor. Banisi (yaptıranı) ve mimarı bilinmeyen hamam, dikdörtgen biçimli olarak doğu - batı yönünde uzanıyor.

 

 

Tarihî hamamda kubbelere geçişler, basit ve kaba çizgilerle sağlanmış. Geleneksel Türk hamamı tipindeki çift kubbeli kâgir yapının soğukluk ve güney duvarına bitişik bölümleri yıkılmış. Sıcaklık kısmı ise yanlarda tonoz, ortada yuvarlak kemerler üzerine sekizgen bir kasnağa oturan bir kubbeyle örtülü olup, yine bu bölümün kubbeye kadar olan güney tarafı günümüze ulaşamamış. Kare biçimli göbek taşı zaman içinde ortadan kaldırılan hamamın kare planlı iki halvet odası ile sekizgen kasnaklı kubbelerinden kuzey kasnağa kadar olan bölümü, güney duvarıyla birlikte tamamen değişime uğramış.

Dikdörtgen biçimli, beşik tonozlu su deposunun kuzeyde kalan kısmı tamamen yıkılırken, külhandan geriye görünürde hiçbir iz kalmamış.

 

Harpasa Kalesi


Nazilli’ye bağlı tarihi yerleşimlerden biri olan Arpaz, eski bir Karia yerleşimi olarak Harpasa Kalesi’nin eteklerinde kurulmuş ve adını da buradan almış. Hakkında çok az şey bilinen antik Harpasa, Orta Çağ’da Stavropolis (Afrodisias) Metropolitliği’ne bağlı bir piskoposluk merkezi olarak tanınmış. Daha sonra Aydın Beyliği’nin merkezi bir yerleşimi olarak varlığını sürdürdüğü, vakıf kayıtlarından ve bazı mezar taşlarından anlaşılıyor. Arpaz’da bulunan arkaik karakterli, isimsiz bir türbenin de eski çağlardan kaldığı düşünülüyor.

Esnaf Lokantaları


Ankara Palas Oteli olarak kullanılan tarihi binanın çevresinde esnaf lokantalarında, yöremize has, lezzetli ve sulu tencere yemekleri sunuluyor. Geniş bulvarlara sahip ilçe merkezimizde ise gönül rahatlığı ile kalınabilecek oteller bulmak zor değil.

Benzer İçerikler