loader image

Nasuhpaşa Külliyesi

  /  Nasuhpaşa Külliyesi

Nasuhpaşa Külliyesi

Nasuhpaşa Külliyesi

Aydın ili merkezinde, Köprülü Mahallesinde yer alan; medrese, mescit han/hamamdan meydana gelen külliye, Nasuh Paşa tarafından (1708) inşa ettirilmiştir. Külliyenin kurucusu Osman Paşa’dan dolayı Osmanoğlu diye tanınmıştır. Aydın muhassıllığı (vergi memurluğu), Şam valiliği, Karaman beylerbeyliği görevlerinde bulunmuş, daha sonra bağımsız bir beylik kuracağı şüphesiyle idam edilmiştir.

 

Külliyedeki yapılardan yalnızca han ve medrese kapıları üzerindeki kitabeler günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir. Medreseye ait kitabede herhangi bir tarih yer almazken hana ait kitabedeyse Hicri 1120 (miladi 1708) tarihi yazılıdır. Külliyenin vakfiyesinde de aynı tarih bulunmakla mimarı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Osmanlı Dönemi’nin şehir içi bahçeli hanlar grubunda olan han günümüzde restoran ve otel olarak kullanılıyorken medrese bölümü ise yurt olarak kullanılmaktadır.

Benzer İçerikler

Sosyal Medyadan Bizimle İletişime Geçin!
error: Content is protected !!